Jorge Nunez: "Territorial disputes"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom, kontakta Katarina Fast för länk
  • Arrangör: Filosofiska institutionen, UU, och Stockholms universitet
  • Kontaktperson: Katarina Fast
  • Seminarium

Högre seminariet i rättsfilosofi i samarbete med Stockholms universitet

Jorge Nunez, Manchester Law School: "Territorial disputes"