Guilherme Marques Pedro: "The Flying Dutchman Asymmetry in the Contemporary International Migration Regime"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom, kontakta Tommaso Braida för länk
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Tommaso Braida
  • Seminarium

Högre seminariet i rättsfilosofi

Guilherme Marques Pedro, Uppsala universitet: "The Flying Dutchman Asymmetry in the Contemporary International Migration Regime: Supporters, Critics, and (False) Deniers"