Jasmina Nedevska Törnqvist: "'Your Heart Says Yes But Your Mind Says No': Why American Judges Disagree About Standing in Climate Litigation"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom, kontakta Katarina Fast för länk
  • Arrangör: Filosofiska institutionen, UU, och Stockholms universitet
  • Kontaktperson: Katarina Fast
  • Seminarium

Högre seminariet i rättsfilosofi i samarbete med Stockholms universitet, Juridiska institutionen

Jasmina Nedevska Törnqvist, Princeton University: "'Your Heart Says Yes But Your Mind Says No': Why American Judges Disagree About Standing in Climate Litigation"