Anthoula Malkopoulou: "Militant Democracy and Its Critics"

  • Datum: –19.30
  • Plats: Seminariet sker via Zoom, kontakta Mattias Vesterlund för länk
  • Arrangör: Filosofiska institutionen, Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa
  • Kontaktperson: Mattias Vesterlund
  • Seminarium

Högre seminariet i rättsfilosofi i samarbete med Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa

Anthoula Malkopoulou, Lunds universitet: "Militant Democracy and Its Critics"