Ruixue Suns licentiatseminarium

Titel: Surface High Resolution Seismic Imaging of glacial deposits in Sweden at the Heby and Marsta sites

Datum: 22 september 2020
Tid: kl. 10.00
Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/62863494947  
FörfattareRuixue Sun
Ämne och inriktning: Geofysik med inriktning mot fasta jordens fysik.
Titel: Surface High Resolution Seismic Imaging of glacial deposits in Sweden at the Heby and Marsta sites  
Arrangör: Institutionen för geovetenskaper
Huvudhandledare: Prof. Christopher Juhlin
Kontaktperson: Prof. Christopher Juhlin 
Extern granskare: Emilia Koivisto, University of Helsinki   
Examinator : Prof. Alireza Malehmir
Licentiatseminarium