Tim Berndtsson – Disputation

Mer information meddelas senare

På grund av rådande omständigheter är antalet platser begränsat. Den som önskar närvara vid disputationen anmäler sig till Otto Fischer, senast onsdag 4 november. Det kommer också finnas möjlighet att följa disputationen via Zoom. Den som önskar göra så kontaktar Otto Fischer för länk, senast onsdag 4 november.