Utbildning: Sexuella övergrepp bland barn och unga

  • Datum:
  • Plats: Västerås
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västmanland
  • Kontaktperson: Therese Clifford
  • Utbildning

Utbildning om barn och unga som utsätter och som utsätts för sexuella övergrepp. Samt en genomgång av Erasor.

Utbildningen ger en bred introduktion till sexuella övergrepp mot barn och lyfter barns utsatthet för sexuella övergrepp av andra barn. Hur ska man inom socialtjänsten möta barn och unga som varit utsatta och som utsätter andra för sexuella övergrepp? Vad är socialtjänstens uppdrag och när behöver man remittera vidare?

Målgrupp: Personal inom socialtjänsten i Västmanlands län.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats