Utbildningsdag för chefer

  • Datum: –15.00
  • Plats: Webbsändning
  • Arrangör: Länsstyrelsen Värmland
  • Kontaktperson: Isabel Persson
  • Utbildning

Länsstyrelsen Värmland bjuder in till en kostnadsfri dag om mäns våld mot kvinnor, där syftet med dagen är att tydliggöra lagstiftning samt förutsättningar för implementering av nya arbetsmetoder.

Utbildningsdagen vänder sig till chefer från de olika aktörerna i Värmlands län som ingår i nätverket för myndighetssamverkan Våld i nära relationer, och som arbetar med mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. 

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Värmlands webbplats