Att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor

  • Datum:
  • Plats: Uppsala, alternativt webbsändning
  • Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala
  • Kontaktperson: Sabina Carlsson
  • Utbildning

Utbildning på två heldagar om våld i nära relation och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor.

FREDA-kortfrågor är ett stöd i att fråga om våld i enskilda ärenden och är en del av den standardiserade bedömningsmetoden FREDA som Socialstyrelsen har utvecklat. Under utbildningsdagarna kommer ni att få baskunskaper om våld i nära relationer samt verktyg att fråga om våldsutsatthet med stöd av FREDA kortfrågor.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård i Uppsala län som i sitt arbete möter vuxna som kan vara våldsutsatta.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Uppsalas webbplats