STS-sem: Lina Rahm ”Educational Imaginaries: Governance at the Intersection of Technology and Education”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Lina Rahm, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / Uppsala STS
  • Kontaktperson: Daniel Normark
  • Seminarium