Digital utbildning: FREDA kortfrågor

  • Datum: –12.00
  • Plats: Webbsändning
  • Arrangör: Länsstyrelsen Skåne
  • Kontaktperson: Therese Olin
  • Utbildning

Välkommen till en utbildning i FREDA kortfrågor – om att upptäcka och fråga om våldsutsatthet.

Under utbildningen kommer ni att få baskunskaper om våld i nära relationer samt verktyg att fråga om våldsutsatthet med stöd av FREDA kortfrågor. 

Länsstyrelsen Skåne arrangerar utbildningen i samverkan med Kompetenscentrum mot våld i nära relationer.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Skånes webbplats