Utbildning via länk: Våld i barnavårdsutredningar

  • Datum:
  • Plats: Webbsändning
  • Arrangör: Länsstyrelsen Skåne
  • Kontaktperson: Frida Darj
  • Utbildning

Länsstyrelsen Skåne bjuder in till en utbildning på två dagar om socialtjänstens arbete med barn som upplever våld i nära relationer, vilket omfattar både barns egen våldsutsatthet och barn som bevittnat våld mot omsorgsperson.

Dagarna kommer framförallt att fokusera på det praktiska arbetet inom socialtjänsten och hur socialtjänsten säkerställer att barnen får stöd och skydd. Utbildningen består av föreläsningar, filmvisning, diskussioner och grupparbeten, allt över länk.

Socialsekreterare som handlägger ärenden för barn som upplever våld i nära relationer, till exempel du som gör barnavårdsutredningar.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Skånes webbplats