Seminar Psychiatry: Amir Sariaslan, Finland

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/68454449403
  • Föreläsare: Amir Sariaslan, PhD, University of Helsinki, Finland
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 0704334801
  • Seminarium

Kausal inferens utifrån beteendegenetiska modeller

https://uu-se.zoom.us/j/68454449403

Hur kan vi bedöma om specifika miljöfaktorer är kausalt relaterade till psykiatriska sjukdomar och beteenderelaterade problem?