Oda Tvedt: "Decision-Making Agents"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (kontakta Pauliina Remes för länk och information)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Pauliina Remes
  • Seminarium

Högre seminariet i filosofins historia

Oda Tvedt, Uppsala universitet: "Decision-Making Agents: The Soul, The Agent and
Motivational Forces"