Begreppet nyliberalism och dess teoretiska konsekvenser. Reflektioner från ett nytt forskningsprogram.

  • Datum: –15.00
  • Plats: Seminarierummet på IBF
  • Föreläsare: Jenny Andersson, Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Kontaktperson: Miguel A. Martínez
  • Seminarium

Observera att vi endast kan ha ett begränsat antal deltagare på plats i seminarierummet på grund av Corona-pandemin. Alla seminarier sänds även via Zoom. Zoom-länk skickas ut via mail innan seminariet. Externa deltagare bör kontakta Miguel Martínez i god tid för att erhålla Zoom-inbjudan.