Chris Meyns: “Data Visualisation in the Philosophical Transactions”

  • Datum: –16.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (kontakta Pauliina Remes eller Henrik Lagerlund för länk och information)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen, UU, och Filosofiska institutionen, SU
  • Kontaktperson: Pauliina Remes, Henrik Lagerlund
  • Seminarium

Gemensamt seminarium för Högre seminariet i filosofins historia, Uppsala, och Stockholm History of Philosophy Workshop

Chris Meyns, Cambridge University: “Data Visualisation in the Philosophical Transactions