Jules Kielmann – Licentiatseminarium

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken – Geijersalen (Eng6-1023)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Paula Henrikson
  • Licentiatseminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Jules Kielmann lägger fram sin licentiatavhandling. Mer information följer.

Ordf.: Henrikson