Att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor

  • Datum: –16.30
  • Plats: Gävle
  • Arrangör: Länsstyrelsen Gävleborg
  • Kontaktperson: Malin Eriksson
  • Utbildning

Länsstyrelsen Gävleborg anordnar en utbildning om att fråga om våldsutsatthet med stöd av FREDA-kortfrågor.

Utbildningsdagens innehåll
Grundgenomgång av våld i nära relationer. Definition av våld och våldets olika uttryck, våldets konsekvenser, normaliseringsprocessen, traumatisk bindning och uppbrottsprocessen samt särskild sårbarhet – Det perfekta brottsoffret finns det? Att fråga om våldsutsatthet – Hur frågar man och vad säger lagstiftningen? Vilka förutsättningar behöver den våldsutsatta klienten/patienten för att kunna svara sanningsenligt? Etiska aspekter av att fråga om våld. Så använder du FREDA-kortfrågor.

Målgrupp
Yrkesverksamma inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård i Gävleborgs län som i sitt arbete möter våldsutsatta vuxna. 

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats