Att utreda våldsutsatthet och bedöma risk med stöd av FREDA-bedömningsmetoder

  • Datum:
  • Plats: Gävle
  • Arrangör: Länsstyrelsen Gävleborg
  • Kontaktperson: Malin Eriksson
  • Utbildning

Våldsutsatta måste uppmärksammas för att kunna få det skydd och stöd de behöver. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att upptäcka, utreda, riskbedöma samt ge dem rätt skydd, stöd och hjälp. Det är en komplex uppgift och till stöd har Socialstyrelsen utvecklat FREDA-bedömningsinstrument.

Utbildningens innehåll:
Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta vuxna – rättssäkra utredningar, bedömningar och beslut. Bland annat: Vad bör och kan en utredning innehålla? FREDA-beskrivning som stöd i arbetet att utreda våldsutsatthet. FREDA-farlighetsbedömning som stöd i arbetet med att bedöma risk för fortsatt/eskalerande och dödligt våld. Bemötande. Teori varvas med praktiska övningar. Deltagarna kommer att få tal del av autentiska utredningar och case.

Målgrupp: Yrkesverksamma i Gävleborgs län som i sitt arbete möter våldsutsatta vuxna och har i uppgift att utreda eller arbetar behandlande, t.ex. inom socialtjänsten, på skyddat boende eller kvinnojour. Deltagande kräver beslut från chef samt att verksamheten har en implementeringsplan för FREDA-bedömningsinstrumentet.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats