Nätverk för kvinnor i filosofi (NKF)

  • Datum: –19.00
  • Plats: Föreläsningen hålls via Zoom (kontakta Oda Tvedt eller Evelina Edfors för länk och information)
  • Arrangör: Nätverk för kvinnor i filosofi (NKF) och Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Oda Tvedt, Evelina Edfors
  • Studentevenemang

Mer information meddelas senare