UCBH-sem: Michael Funke "Reklamombudsmannens konkurrenseffekter på den svenska marknaden 2009–2019: preliminära resultat från pågående studie”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum Faculty club/H429 samt på Zoom
  • Föreläsare: Michael Funke (EHFF, Handelshögskolan Stockholm)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / UCBH
  • Kontaktperson: Peter Hedberg
  • Seminarium

För dig som vill delta via Zoom:  https://uu-se.zoom.us/j/63821488331