UCBH-sem: Jan Ottosson m.fl. "Om publiceringsstrategier, ur förlags- och författarperspektiv" INSTÄLLT

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum Faculty Club/H429
  • Föreläsare: Jan Ottosson, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / UCBH
  • Kontaktperson: Peter Hedberg
  • Seminarium

Flyttas till VT21