Evidentialitet och prosodi i spanska

  • Datum: –16.00
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/68462595376
  • Föreläsare: Fernandoo Bermúdez
  • Arrangör: Romanska seminariet
  • Kontaktperson: Hans Kronning
  • Seminarium

FERNANDO BERMÚDEZ rapporterar från sin forskning rörande evidentialitet och prosodi i spanska