Lic.seminarium: Cationic and anionic redox contributions in manganese-based cathode materials for sodium-ion batteries

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Polhemsalen (Lägerhyddsvägen 1, Uppsala)
  • Föreläsare: Le Anh Ma
  • Arrangör: Institutionen för kemi - Ångström
  • Kontaktperson: Le Anh Ma
  • Licentiatseminarium

Le Anh Ma försvarar sin Licentiat-avhandling med titeln "Cationic and anionic redox contributions in manganese-based cathode materials for sodium-ion batteries".
Opponent: Docent Erik Lewin. Föreläsningen kommer att ges på engelska.

Under seminariet i Polhelmsalen kommer social distansering tillämpas om minst 2 m avstånd från varandra med ett max antal deltagare på 50 personer. För de som önskar så kommer det även att finnas möjlighet att följa seminariet via Zoom. (Kontakta föreläsaren inför seminariet för att få tillgång till zoom-länk.)