Der Präteritum Konjunktiv im Deutschen – gestern und heute

  • Datum: –16.30
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61094501538
  • Föreläsare: Simon Bergqvist
  • Arrangör: Tyska seminariet
  • Kontaktperson: Dessislava Stoeva-Holm
  • Seminarium

Presentation av uppsats på avancerad nivå
Simon Bergqvist presenterar sin masteruppsats „Der Präteritum Konjunktiv im Deutschen – gestern und heute“

https://uu-se.zoom.us/j/61094501538