Förinspelat material för lärande och undervisning - möjligheter och utmaningar

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Geir Gunnlaugsson
  • Webbsida
  • Arrangör: Division for Quality Enhancement, Academic Teaching and Learning
  • Kontaktperson: Geir Gunnlaugsson
  • Seminarium

Att snabbt gå från Campus till online undervisning fick många lärare att upptäcka eller att utöka sin användning att kommunicera med studenter via förinspelat material. I intensiva situationer upptäcks ett antal positiva effekter och möjligheter vid sidan av utmaningar och frågor i olika lärar- / studentkontexter.

OBS! Seminariet hålls på engelska.