Exjobbspresentation - Theodorik Leao

  • Datum: –13.45
  • Plats: https://slu-se.zoom.us/j/68663830218 Passcode: 537793
  • Kontaktperson: Theodorik Leao
  • Seminarium

Integration of green hydrogen in the European energy systems: Technical maturity and impact assessment of hydrogen utilisation in 2050

Den europeiska energimarknaden ändras snabbt till följd av sjunkande kostnader för förnybar energi och politisk vilja att reducera växthusutsläpp. Detta tillsammans med svårigheter att byta ut kolbaserade produkter inom en del sektorer har lett till ett ökat intresse för vätgas som en potentiell del av lösningen.

Denna uppsats analyserar hur storskalig vätgasproduktion med elektrolys kan integreras i ett framtida elsystem med stor andel förnybar energi. Ett scenario för 2050 utformades för att identifiera den potentiella efterfrågan av vätgas i flera sektorer. Scenariot fokuserade på Tyskland och Storbritannien vilket implementerades i elsystemsmodellen Bid3 för att analysera effekterna på energisystemen i Europa. Efterfrågan på vätgas uppskattades till 225 TWh för Tyskland och 157 TWh för Storbritannien, vilket täcktes av nationell produktion via elektrolys och de sektorer med störst uppskattad efterfrågan identifierades som värmesektorn samt transportsektorn. Genom produktion av vätgas som ersatte kolbaserade bränslen och produkter, kunde utsläppen reduceras med 88.8 ton CO2-ekv per år.

Vätgasproduktion med elektrolys i förbindelse till elnätet ökade också flexibiliteten i elsystemet. Detta ledde till större motstånd vid prisras som kan uppstå vid överproduktion av förnybar energi. Dock ledde det konstruerade scenariot trots vätgasproduktion till ett stort antal timmar med låga elpriser, vilket visar på svårigheter i att integrera stora mängder förnybar energi i den nuvarande elmarknaden.

Handledare: Volker Kraayvanger, Uniper Global Commodities Dr. Riccardo Fagiani, Uniper Global Commodities Anna-Frederieke Jung, Uniper Global Commodities
Ämnesgranskare: Leandro Janke, SLU
Examinator: Åke Nordberg, SLU
Opponent: Amelia Oller Westerberg