Att mäta universitetets klimatavtryck

  • Datum: –12.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Karolina Kjellberg, Martin Wetterstedt, David Andersson och Carolina Brändholm
  • Arrangör: Uppsala University Sustainability Initiatives
  • Kontaktperson: Martin Wetterstedt
  • Telefon: 0184717213
  • Seminarium

Just nu pågår arbete med att ta fram en ny miljöplan för universitetet, där minskad klimatpåverkan har stort fokus. Det finns också ett stort engagemang bland anställda och studenter för att minska universitetets klimatpåverkan.

Under detta seminarium berörs följande aspekter:

Introduktion kring universitetets nya miljöplan och klimatkartläggning av universitetets verksamhet (Karolina Kjellberg, miljöchef UU)

Hur uppstår antropogen klimatpåverkan och vad är skillnaden mellan hur olika växthusgaser påverkar klimatet? (Martin Wetterstedt, klimatledaskapsnoden/UUSI)

Hur kan organisationer mäta sin klimatpåverkan? (David Andersson, Chalmers/Svalna)

Hur kan organisationer arbeta för att minska sin klimatpåverkan? (Carolina Brändholm, Trossa)

Seminariet avslutas med en diskussions- och frågestund.

Seminariet anordnas i samarbete mellan universitetsförvaltningen, UUSI och Klimatledarskapsnoden.

Anmälan senast 5 oktober.