MIRAI 2.0 Kick-off meeting

MIRAI 2.0 är ett projekt som behandlar vetenskapliga frågor inom åldrande, materialvetenskap, hållbarhet, innovation och entreprenörskap som är relevanta för Japan och Sverige.

Den 7-8 oktober arrangerar MIRAI 2.0 ett virtuellt möte mellan svenska och japanska lärosäten där Uppsala universitets forskare är välkomna att delta.

Kick-offen markerar starten på en ny fas i MIRAI-samarbetet (2020–2022). Den 7 oktober anordnas en frågestund med några deltagare i framgångsrika samarbeten i det tidigare MIRAI, däribland Malin Graffner Nordberg (UU Innovation). Den 8 oktober blir det en paneldiskussion med japanska och svenska forskare om medicinska och samhälleliga aspekter av COVID-19.

Registrera dig här redan idag för att försäkra dig om en plats: https://mirai2020sejp.wixsite.com/kickoff

 

Evenemanget är öppet för allmänheten, så sprid gärna vidare i dina nätverk både inom och utanför universitetet.

 

Vi hoppas att du är intresserad av att medverka på kick-offen och av att engagera dig i fler av MIRAI:s aktiviteter framöver.

Nedan finner du programmet i pdf-version.

Läs mer om samarbetet (artikel i medarbetarportalen)

Ytterligare information

MIRAI 2.0 Kick-off meeting