PRåM:s pedagogiska konferens

Den 22 oktober anordar PRåM sin återkommande pedagogiska konferens. Temat denna gång kommer att vara ”Från teori till praktik”.

Den 22 oktober anordar PRåM sin återkommande pedagogiska konferens. En stor andel av våra studenter har åtminstone någon del av sin undervisning utanför universitetet, till exempel på sjukhus, apotek eller biotech-företag. Temat denna gång kommer därför att vara ”Från teori till praktik” med goda möjligheter att diskutera aspekter som ”lärandeaktiviteter utanför universitetet” och ”hur väl studenterna förbereds för yrkeslivet”.

Upplägg
____________

Förmiddagen (klockan 10 – 12, mingel från och med 09:30)

Paneldiskussion med representanter från e-lärande:

– Alastair Creelman (specialist e-lärande), klinisk verksamhet
– Lina Nyberg (fysioterapeut, adjungerad klinisk adjunkt) och kliniska program
– Bertil Lindahl (professor, PK-ordförande läkarprogrammet).

Diskussionen kommer att ta avstamp i de frågor och funderingar som ni konferensdeltagare anger vid anmälan. Under diskussionen kommer ni som konferensdeltagare engageras på olika sätt.

Eftermiddag (klockan 13 – 15.15)

Parallella spår – tematiska workshops baserade på frågor från deltagare och förmiddagens diskussioner.

Avslutande kommentarer från paneldeltagarna.

__________

Deadline för anmälan är 13 oktober.

Efter deadline kommer PRåM att sammaställa frågorna som har kommit in och skapa specifika temagrupper.

Frågor eller funderingar? Skicka dem till pram@medfarm.uu.se.