Disputation: Institutional Tensions and Complexity

  • Datum: –17.00
  • Plats: Newton, Hus C, Linnéuniversitetet, Växjö
  • Doktorand: Kurti, Erdelina
  • Arrangör: Linnéuniversitetet
  • Kontaktperson: Golondrian Janke
  • Disputation

Erdelina Kurti försvarar sin doktorsavhandling i data- och informationsvetenskap: Institutional Tensions and Complexity in the Digital Innovation of Incumbent Business Models

Opponent:
Dr. Maria Åkesson, Högskolan i Halmstad

Betygsnämnd:
Docent Fredrik Svahn, Göteborgs universitet
Professor Marguun Aanestad, Universitetet i Agder, Norge
Professor Jan Löwstedt, Stockholms universitet

Ordförande vid disputationen: 
Docent Päivi Jokela, Linnéuniversitetet