Webbsändning: Grundutbildning i barnkonventionen

  • Datum: –16.00
  • Plats: Webbsändning
  • Arrangör: Sveriges kommuner och regioner, SKR
  • Kontaktperson: Ulrika Leandersson
  • Utbildning

Välkommen till en grundkurs om barnkonventionen som lag hålls som den 21 oktober 2020. Under utbildningen går vi igenom grunderna i barnkonventionen, vad det innebär för dig som är tjänsteman och hur man genomför en barnkonsekvensanalys.

Utbildningen är en webbsändning och sänds från SKR. Du har möjlighet att ställa dina frågor via chattfunktion under hela utbildningen.

Mer information om kursen på SKR:s webbplats