Sexuella övergrepp på barn och unga

Socialtjänsten har en svår uppgift i mötet med barn och unga som utsatts för sexuella övergrepp. Hur ska man tala med barn och unga vid misstanke om övergrepp? Hur ska processerna kring barnen se ut, och vilken hjälp finns att få för de som utsatts?