Digitalt evenemang: Barnrättsdagarna 2020

  • Datum: –16.00
  • Plats: Webbsändning
  • Arrangör: Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset
  • Kontaktperson: Meetagain
  • Konferens

Årets tema: Den 1 januari 2020 trädde barnkonventionen i kraft som svensk lag vilket vi ser som positivt. Nu behöver vi tillsammans ta fler steg, rusta och se över våra verksamheter för att säkerställa barnets rättigheter. Är jag, du, vi och alla andra redo?