Utbildning om våld i barnavårdsutredningar

  • Datum:
  • Plats: Webbsändning
  • Arrangör: Länsstyrelsen Örebro län
  • Kontaktperson: Madina Sidiki
  • Utbildning

Länsstyrelsen Örebro län bjuder in till en webbutbildning på två dagar om socialtjänstens arbete med barn som upplever våld i nära relationer, vilket omfattar både barns egen våldsutsatthet och barn som bevittnat våld mot omsorgsperson.

Dagarna kommer framförallt att fokusera på det praktiska arbetet inom socialtjänsten och hur socialtjänsten säkerställer att barnen får stöd och skydd.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Örebro läns webbplats