Utbildningsdagar om våld i nära relation − fokus på äldre och mot personer med funktionsvariationer

Länsstyrelsen i Västernorrland bjuder in till två utbildningsdagar om våld i nära relation. Dessa dagar fokuserar på baskunskaper om hur våld i nära relation kan se ut mot äldre och mot personer med funktionsvariationer.

Utbildningsdagarna kommer att belysa hur våld mot äldre eller personer med funktionsvariationer är ett allvarligt och osynliggjort samhällsproblem. Bristande kunskap bland yrkesverksamma kan leda till att utsatta inte får ett bra bemötande eller omhändertagande.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats