Utbildningsdag om sambandet mellan våld mot människor och våld mot djur

Välkommen till en digital kunskapsdag om sambandet mellan våld mot människor och våld mot djur.

Utbildningsdagens program kommer att belysa sambandet mellan våld mot människor och våld mot djur samt det juridiska perspektivet kring brottsprocessen kring våldet mot djur respektive människor.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats