Tillsammans mot prostitution och människohandel

  • Datum: –15.45
  • Plats: Webbsändning
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västra Götaland
  • Kontaktperson: Erik Lindqvist
  • Konferens

Länsstyrelsen Västra Götaland bjuder in till en dag med fokus på prostitution och människohandel. Under förmiddagen ges kunskap om aktuell lagstiftning, vägledning vid misstanke om människohandel samt nuläget vad gäller prostitution, människohandel och människoexploatering i Sverige.

Målgrupp: konferensen är öppen för alla men riktar sig särskilt till dig som i ditt arbete eller frivilliguppdrag i Västra Götaland möter frågor som berör prostitution, människohandel, arbetskraftsexploatering och/eller utsatta EU/EES-medborgare.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats