Ensamkommande barn och unga utsatta för exploatering, prostitution och människohandel

Ensamkommande barn och unga är bland de mest utsatta i vårt samhälle. Avsaknaden av socialt nätverk kan göra att de faller utanför samhällets skyddsnät och det finns en stor risk att de utsätts för exploatering, prostitution och människohandel. Denna webbsända konferens ger en bred introduktion till hur man kan jobba med målgruppen samt hur situationen ser ut för många ensamkommande barn och unga.

Målgrupp: du som på olika sätt kommer i kontakt med ensamkommande barn och unga inom kommun, hälso- och sjukvård, statliga myndigheter och ideella föreningar. 

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats