Hur kan vi examinera på distans

Sedan mars 2020 har vi varit tvungna att omarbeta många examinationer till distanslösningar på grund av pandemin. Mycket har fungerat bra, men det har också inneburit en hel del utmaningar. I det här seminariet delar vi erfarenheter och konkreta råd kring examinationer på distans ur ett pedagogiskt perspektiv.

Hur kan vi examinera på distans