Mari Granath Lagercrantz, Konsthistoria, UU

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Mari Granath Lagercrantz
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för ABM
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Telefon: 3420
  • Seminarium

På seminariet presenteras Mari Granath Lagercrantzs (Konstvetenskap, Uppsala universitet) forskning för hennes doktorsavhandling från 2018 Terrakottaföremål från Ghana på British Museum: Materiella och immateriella assemblage (http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1238527&dswid=-3482).