TID-kollokviet – INSTÄLLT

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Föreläsare: Gustav Bockgård
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Datasession om material från intervjuer med hemlösa kvinnor – INSTÄLLT