Våld mot barn och våld i ungas nära relationer

  • Datum: –16.00
  • Plats: Webbsändning
  • Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm m.fl.
  • Kontaktperson: Katarina Edlund
  • Konferens

Varmt välkommen till Operation Kvinnofrids digitala konferens om våld mot barn och våld i ungas nära relationer.

Konferensen är en mötesplats för yrkesverksamma i Stockholms län att utbyta erfarenheter, samverka och ta del av forskning, arbetssätt och metoder i frågan.

Under dagen kommer vi också att dela ut det årliga Kvinnofridspriset.

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, Polismyndigheten, Region Stockholm, Kriminalvården, Storsthlm, Stockholms stad samt Åklagarmyndigheten inom ramen för samverkansplattformen Operation Kvinnofrid.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Stockholms webbplats