Zanna Friberg & Ida Grönroos, ABM

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Zanna Friberg & Ida Grönroos
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för ABM
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Telefon: 3420
  • Seminarium

På seminariet presenteras forskningsplaner för två doktorandprojekt.

Zanna Friberg och Ida Grönroos är doktorander vid Institutionen för ABM. Friberg är anknuten till forskningsprojektet CAPTURE och Grönroos i forskningsprogrammet Engaging vulnerability.

Ida Grönroos is a PhD student at the Department of ALM. She will present her planned research project with the tentative title Delicate Matters: records of social vulnerability in Swedish archives.