Prostitution och människohandel

  • Datum: –14.00
  • Plats: Webbsändning
  • Arrangör: Länsstyrelsen Skåne m.fl.
  • Kontaktperson: Therese Olin
  • Konferens

Länsstyrelsen i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne bjuder tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten och Regionskoordinatorerna i region syd in till en dag om prostitution och människohandel.

Jämställdhetsmyndigheten ansvarar för den nationella samordningen av arbetet mot prostitution och människohandel för alla ändamål och kommer tillsammans med Regionskoordinatorerna att föreläsa under dagen.

Dagen kommer att fokuseras på:

Basutbildning människohandel med särskilt fokus mot sex mot ersättning

Stödprocessen (identifiering, stöd och omhändertagande)

Hur arbetet fungerar i region syd?

Jämställdhetsmyndigheten kommer även att presentera den reviderade handboken för yrkesverksamma i ämnet: Manual vid misstanke om människohandel. Syftet med manualen är bland annat att praktiskt vägleda yrkesverksamma som möter offer för människohandel.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Skånes webbplats