Våld, vårdnadsutredningar och barnfridsbrott

  • Datum: –15.00
  • Plats: Webbsändning
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar m.fl.
  • Kontaktperson: Lena Jenish
  • Utbildning

Länsstyrelserna i Halland, Kronoberg, Blekinge, Kalmar och Jönköping bjuder in till en webbsänd utbildningsdag inom ämnesområdena våld, vårdnad, barnfridsbrott och konsekvenser i vårdnadsmål.

Utbildningsdagen riktar sig till anställda inom socialtjänst, polisen, åklagare och domare inom rättsväsendet och berörda inom idéburen sektor.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Kalmars webbplats