NY TID! Alvar och antisemitismen

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Föreläsare: Dr. Lars M Andersson, Historiska institutionen, Uppsala universitet, och en av två föreståndare för Forum för judiska studier.
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för judiska Studier
  • Kontaktperson: Lars M. Andersson
  • Seminarium

Alvar och antisemitismen, med anledning av nyutgåvan av boken Antisemitism, antisionism.

Antisemitism, antisionism. Exemplet Polen, skriven av journalisten, redaktören och författaren Alvar Alsterdal presenteras och diskuteras. Samtalet rör arbetet mot antisemitism inom Socialistinternationalen och i andra sammanhang under 1960- och 1970-talen. 

Online: Zoom