Löwdin symposium - Ett 60-års jubileum

  • Datum:
  • Plats: Online. Mer information efter registrering via hemsidan.
  • Föreläsare: Huvudföreläsare: Prof. Nancy Makri, University of Illinois at Urbana-Champaign och Prof. Thomas Miller, California Institute of Technology.
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kemi - BMC
  • Kontaktperson: Roland Lindh
  • Telefon: 018-471 32 63
  • Föreläsning

Syftet bakom Löwdinföreläsningarna är att stimulera intresset för kvantkemi genom att bjuda in framträdande forskare för att presentera sin forskning och hålla en vanlig lektion i kemi.

Symposiet kommer i år att äga rum online och deltagandet är gratis. Se hemsidan för mer information om programmet och registrering.