Nils-Otto Ahnfelt och Hjalmar Fors: "Att skapa kunskap om gamla mediciner"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Seminarium via Zoom (kontakta Maria Björkman för länk)
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria och Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap
  • Kontaktperson: Maria Björkman
  • Seminarium

Medhum-seminariet

Onsdagen den 4 november är det dags för det andra Medhum-seminariet. Denna gång är temat "Att skapa kunskap om gamla mediciner: Historiska, sensoriska och kemiska undersökningar av Hjärnes Testamente och Theriac Andromachalis"

Det presenteras av Nils-Otto Ahnfelt, institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet och Hjalmar Fors, enheten för medicinens historia och kulturarv, Karolinska Institutet. Ahnfelt och Fors har under sin gemensamma forskning arbetat med att reproducera dessa båda läkemedel genom bibliografiska studier och i moderna laboratorier.

Seminariespråk: svenska.
 

På grund av de utökade regionala coronarestriktionerna kommer seminariet denna gång enbart att ske via Zoom. Anmälan sker till koordinator Maria Björkman via e-post.