/publish - Open access utan extra kostnad

Visste du att genom avtal med de stora vetenskapliga förlagen (Elsevier, Wiley, Springer, Taylor & Francis m.fl.) har forskare vid Uppsala universitet möjlighet att publicera med open access utan extra kostnad (APC) i fler än 10 000 tidskrifter?

Välkommen till ett seminarium i Zoom för en snabbgenomgång om hur man gör för att ta del av OA-avtalen.

Detta tillfälle är en del av bibliotekets seminarieserie /publish, som erbjuder tips och stöd för forskare i frågor som rör vetenskaplig kommunikation och publicering.

Registrering på denna länk